Katowice, 11. października 2017 r.

Protokół z posiedzenia jury konkursowego XII Pikniku Malarskiego
„Sielskie Klimaty 2017”

Dnia 11 października 2017 roku jury w składzie:

prof. Zbigniew Blukacz, ASP Katowice,
dr Piotr Kossakowski, ASP Katowice,
mgr Szymon Prandzioch, ASP Katowice
Joanna Skorupska-Badura, Muzeum GPE w Chorzowie

dokonało przeglądu dorobku plastycznego XII pikniku malarskiego „Sielskie Klimaty 2017” i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

I Nagroda Dominika Świerad, SP 13 w Chorzowie
II Nagroda Laura Dziuba, SP 59 w Katowicach
III Nagroda Vanessa Pastuszka, SP 37 w Chorzowie

Wyróżnienie Helena Piosek, SP 3 w Świętochłowicach
Wyróżnienie Anna Kutek, SP 1 w Świętochłowicach
Wyróżnienie Małgorzata Bodzek, SP 4 w Bytomiu
Wyróżnienie Hanna Marzec, Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Wyróżnienie Patrycja Toboczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach
Wyróżnienie Marta Blachucik, Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Wyróżnienie Monika Bogusz, Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
Wyróżnienie Julia Miłek, Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich
Wyróżnienie Emilia Ból, SP 10 w Chorzowie
Wyróżnienie Zofia Rossa, SP 1 w Świętochłowicach
Wyróżnienie Aniela Załęska, SP 3 w Jaworznie
Wyróżnienie Oskar Wysniolek, SP 44 w Bytomiu
Wyróżnienie Weronika Hanert, SP 44 w Bytomiu

Kategoria II

I nagroda Marcel Łagan, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Rudzie Śląskiej
II nagroda Paulina Ćwięczek, Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Chorzowie
III nagroda Maja Uliniarz, Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Chorzowie

Wyróżnienie Karolina Czmajduch, Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Wyróżnienie Ilona Kopiec, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Rudzie Śląskiej

Kategoria III

I nagroda Natalia Kaftan, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach
II nagroda Patrycja Kowol, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
III nagroda Kacper Musur, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.

Wyróżnienie Barbara Dobosz, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach
Wyróżnienie Małgorzata Krypczyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
Wyróżnienie Maja Rachtan, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach

Kategoria IV

I nagroda Agnieszka Kubica, Liceum Plastyczne w Katowicach
II nagroda Gaja Szonowska, Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej
III nagroda Kornelia Zyg, Liceum Plastyczne w Katowicach

Wyróżnienie Paulina Czuchowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
Wyróżnienie Justyna Knopek, Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej
Wyróżnienie Paulina Kalisz, Liceum Plastyczne w Katowicach

Kategoria V OPEN

nagroda Izaak Zimnowoda, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki

GRAND PRIX: w kategorii szkół nieartystycznych:

Karolina Dragon, Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

GRAND PRIX w kategorii szkół artystycznych:

Agnieszka Kutnikowska, Liceum Plastyczne w Katowicach
Aleksandra Szczyrba, Liceum Plastyczne w Katowicach

 

Nagrody Specjalne:

Ilona Płociszko, Liceum Plastyczne w Katowicach
Weronika Karska, Liceum Plastyczne w Katowicach
Karolina Dyduch, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Na wystawie poplenerowej w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach prezentowane są prace malarskie w liczbie 369 obrazów.

 

art. plast. Andrzej Makowski – Sekretarz Jury     

 

Wręczenie nagród oraz finisaż wystawy odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 roku o godzinie 12:00, w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7a (os. 1000-lecia).

członkowie Jury:
prof. Zbigniew Blukacz
dr Piotr Kossakowski
mgr Szymon Prandzioch
Joanna Skorupska-Badura