Zgłoś swój udział – koniec zgłoszeń

Możliwość zgłaszania uczestników została wyłączona!!!

W przypadku zgłoszeń grup jednorazowo możliwe jest zgłoszenie do maksymalnie 30 uczestników. Kolejne osoby należy dodać powtarzając całą operację zgłoszenia – wypełnić drugi raz formularz zgłoszenia!!!